News update

YU-I PASS UVSS

ค้นทุกจุดซ่อนเร้นของรถ.. ด้วยระบบสแกนตรวจสอบยานพาหนะ (YU-I PASS UVSS) ที่ประกอบด้วย ระบบบันทึกและเฝ้าระวังตรวจสอบภายใต้ท้องรถ, ระบบการจดจำป้ายทะเบียน (NPR), ระบบการจดจำใบหน้าคนขับ ใช้หลักการทำงานของกล้องในการสแกนพื้นที่ใต้ท้องรถเพื่อตรวจสอบแบบ Real time เพื่อค้นหาและวิเคราะห์รูปภาพสำหรับวัตถุระเบิด วัตถุต้องสงสัย หรือสิ่งต้องห้าม เช่นยาเสพติด และอาวุธ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานราชการ ทหาร โรงแรม และระบบขนส่งหรือบริษัทที่ต้องการจุดตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะเช่น รถตู้ รถเทรลเลอร์ รถบัส และรถโดยสาร แม้กระทั่งรถไฟ เพื่อให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น…

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YU-I PASS UVSS และผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมที่ www.mytsolutions.com  หรือ  ติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-5700444

Join The Discussion