News update

YU-I PASS Solution

ครบเครื่องเรื่องลาดจอดรถกับ (YU-I PASS Solution) ระบบบริหารลานจอดรถอัตโนมัติ ที่จะช่วยจัดการและบริหารลานจอดรถของห้างร้าน หรือหน่วยงานสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่มีการนำระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้บริการให้กับลูกค้า ระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง เช่น กล้องวงจรปิด, Ultrasonic Sensor ,เครื่องรับบัตรจอดรถอัตโนมัติ ,เครื่องรับชำระค่าจอดรถอัตโนมัติ ,ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถ ,ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ เป็นต้น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytsolutions.com/บริหารลานจอดรถอัตโนมัต/

 

Join The Discussion