IPCCTV/NVR/CMS

VIVOTEK Smart 360 VCA

ทีโซลูชั่นส์ ขอแนะนำฟังก์ชั่น VCA หรือการวิเคราะห์ภาพวิดีโอของกล้องวงจรปิดระบบไอพีจาก  VIVOTEK แบบ Fisheye มุมมอง 360 องศา ความละเอียดสูง 12 ล้านพิกเซล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์การตรวจสอบความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ  เช่น การบุกรุกพื้นที่หวงห้าม, การตรวจจับฝูงชน และการตรวจจับบุคคลน่าสงสัยที่วนเวียนในพื้นที่เดิมนานๆ

เทคโนโลยีดังกล่าวเปรียบเสมือน  AI ที่เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของผู้คนและวัตถุอื่น ๆ จึงช่วยลดความผิดพลาดในการแจ้งเตือนได้อย่างดีเยี่ยม

ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ สามารถรองรับการตรวจจับและติดตามบุคคลได้จากหลายเหตุการณ์ เช่น ฟังก์ชั่นการตรวจจับฝูงชนสามารถตรวจจับจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด ฟังก์ชั่นตรวจจับการบุกรุกสามารถตรวจจับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้าม ฟังก์ชั่นการตรวจจับ Loitering สามารถตรวจจับบุคคลหรือผู้คนที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในโซนที่กำหนดเป็นต้น

 

 1. Intrusion Detection คือ ฟังก์ชั่นตรวจจับการบุกรุกพื้นที่หวงห้าม สามารถใช้ในการตรวจจับบุคคลคนที่เข้าหรือออกจากพื้นที่กำหนดที่ปรากฏภายในมุมมองของกล้อง
  ตัวอย่างการใช้งาน

  • ตรวจจับเมื่อบุคคลเข้ามาในธนาคาร หรือโรงเรียนหลังเวลาทำการ
  • ตรวจจับเมื่อบุคคลออกจากห้องโถงทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ

 2.  Crowd Detection ฟังก์ชั่นตรวจจับฝูงชน สามารถใช้ในการตรวจสอบจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดภายในมุมมองของกล้อง และแจ้งเตือนเมื่อมีปริมาณคนเกินกว่าที่กำหนดไว้
  ตัวอย่างการใช้งาน

  • ตรวจสอบความแออัดเมื่อจำนวนผู้คนในพื้นที่กำหนดมากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้และส่งสัญญาณเตือน
  • ตรวจสอบพื้นที่พิเศษที่อนุญาตให้มีบุคคลในพื้นที่มากที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้น

 3. Loitering Detection ฟังก์ชั่นตรวจจับบุคคลหรือกลุ่มคนต้องสงสัย ที่มีพฤติกรรมวนเวียนอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดนานผิดปกติ
  ตัวอย่างการใช้งาน

  • ตรวจจับคนที่เดินผ่านหรือวนเวียนอยู่แถวตู้เอทีเอ็ม
  • ตรวจจับบุคคลที่กำลังวนเวียนเข้าไปในบริเวณที่ถูกขโมยของร้าน หรือที่เกิดเหตุ

 

                   กล้อง VIVOTEK Smart 360 VCA ที่แนะนำ

                    

 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : https://www.vivotek.com/learning/feature-article/23/smart-360-vca

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIVOTEK และผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมที่ www.tsolutions.co.th  หรือ  ติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-5700444

 

Join The Discussion