Access Control

Time & Attendance Recorder HTA-500PEF-N

สุดยอดอุปกรณ์ควบคุมการลงบันทึกเวลาทำงาน  ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือป้อนรหัสผ่าน  โดยจะมีโปรแกรมบริหารจัดการเวลา (Time  Attendance) ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเวลา ขาด ลา มาสาย หรือคำนวณค่าโอทีของพนักงาน  โดยสามารถ Export  ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ EXCEL , TEXT FILE เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

 

คุณสมบัติ

 • จอแสดงผลแบบสี LCD ขนาด 2.8 นิ้ว พร้อมเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือพร้อมโมดูลอ่าน EM ในตัว
 • ฟังก์ชั่นการควบคุมใช้งานได้ง่าย
 • รองรับผู้ใช้ 1,500 คน ด้วยการบันทึกลายนิ้วมือ 2 แบบสำหรับแต่ละบุคคล (รูปแบบลายนิ้วมือทั้งหมด 3,000 แบบ)
 • รองรับการใช้บัตร 3,000 ใบ และรองรับ 100,000 เหตุการณ์
 • สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้นานกว่า 10 ปีในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง
 • รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานเสียงในตัว และใช้งานง่าย
 • รองรับฟังก์ชั่นการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST)
 • รองรับช่องต่อ USB ในตัวเพื่อนำเข้า / ส่งออกข้อมูลผ่าน USB แฟลชไดรฟ์
 • รองรับช่องต่อ USB ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออัพโหลด / ดาวน์โหลด ข้อมูล
 • มีอุปกรณ์รีเลย์ในตัวเดียวเพื่อเชื่อมต่อสำหรับล็อคประตูภายนอก
 • มีอุปกรณ์ ACU-30 (พร้อมรีเลย์ 2 ตัว) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อล็อคประตูภายนอกและไซเรน
 • มีปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
 • มีฟังก์ชั่นในการลงทะเบียนรูปแบบลายนิ้วมือจากอุปกรณ์โดยตรง ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ลงทะเบียนลายนิ้วมือภายนอก
 • มีความปลอดภัยสูงโดยใช้การเข้ารหัสด้วยรหัสแบบสุ่มเพื่อบันทึกลักษณะลายนิ้วมือ
 • จอแสดงผลแบบสี LCD แสดงเวลา ,วันที่, ผู้ถือบัตร – ชื่อภาษาอังกฤษและหมายเลขบัตรหลังจากการตรวจสอบ
 • การตรวจสอบลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำรองรับการตรวจสอบ 1: 1 และ 1: N และจะมีเสียงพูดแนะนำผู้ใช้ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ
 • รองรับ 32 working shifts and 32 siren schedules
 • มีฟังก์ชั่น Watchdog ช่วยให้ระบบปลอดจากการหยุดทำงานของอุปกรณ์

 

 โครงสร้างลักษณะการใช้งาน

 

 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : https://www.hundure.com/en/Product_HTA-500PEF-NE.html

 

 

Join The Discussion