Solutions

Smart pole solution

Smart pole solution (สมาร์ทโพล) ระบบเสาอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและจำเป็นสำหรับอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชน หรือเมืองใหญ่ ที่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค Smart City ด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบ Smart lighting ,ระบบ Environment sensor ,ระบบ Surveillance ,ระบบ Wi-Fi hotsopt ,ระบบ Display (Digital signage) ,ระบบ EV Charging และระบบ Call Point  โดยสามารถประยุกต์ให้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เซลเพื่อตอบโจทย์ในด้านการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

 

ระบบอัจฉริยะ

– ระบบ Smart lighting คือ ระบบควบคุมแสงสว่างของไฟถนน โดยสามารถปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม
และตั้งเวลาการเปิด-ปิด และปรับระดับความสว่างได้
– ระบบ Environment คือ ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ ทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ความกดอากาศ เสียง และค่าฝุ่นในบริเวณที่ติดตั้งได้
– ระบบ Surveillance  คือ ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยให้ประชาชน และตรวจสอบสภาพการจราจร โดยระบบสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง
– ระบบ Wi-Fi hotsopt คือ ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi 4G/5G และ LoRa
– ระบบ Display (Digital signage) คือ ระบบแสดงข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นให้ประชาชนที่เดินผ่านไปมาได้ทราบ เช่น สภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือใช้เป็นสื่อและโฆษณาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
– ระบบ EV Charging คือ จุดให้บริการ หรือสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า
– ระบบ Call Point คือ ระบบแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปยัง จนท.ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

 

 

Join The Discussion