Access Control

RAC-2400 Multi Door Control Panel

สุดยอดอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู แบบควบคุมได้หลายประตูทั้งแบบ 4 ประตู ,8 ประตู  และ16 ประตู ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยงานและ   องค์กรสูงสุด เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบ Access Control ที่รองรับผู้ถือบัตรได้ถึง 30,000 user  รองรับระบบ Blacklist  Function และระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการงัดแงะหรือทำลายประตู

 

คุณสมบัติ

 • รองรับช่องต่อสัญญาณแจ้งเตือน  Output  Alarm 1 ช่อง
 • รองรับรุ่นในการควบคุมประตูได้ 3 แบบ คือ 4/8/16 ประตู
 • รองรับผู้ใช้งานได้ 30,000 ผู้ถือบัตร และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง  80,000 เหตุการณ์
 • ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับการเตือนภัยเมื่อมีการงัดแงะอุปกรณ์
 • อุปกรณ์สามารถควบคุมและติดตั้งบำรุงรักษาง่าย
 • มีฟังก์ชั่น Watchdog ช่วยให้ระบบปลอดจากการหยุดทำงานของอุปกรณ์
 • รองรับการเชื่อต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง RS-232 / RS-485
 • แผงควบคุมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Access Control และ ACU-100 ผ่านทางช่อง RS-485 L-series
 • รองรับ 256 โซนเวลา และ8 โซนเวลา , 64 กลุ่มวันหยุด  ,100 ตารางวันหยุดต่อกลุ่ม
 • รองรับ Blacklist, Patrol Card และยังสามารถตั้งค่าวันที่ที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 • เมื่อประตูเปิดในกรณีฉุกเฉินระบบจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมพร้อมกันเพื่อติดตามและแจ้งเหตุกู้ภัย

 

โครงสร้างลักษณะการใช้งาน

 

รายละเอียดอุปกรณ์

 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : https://www.hundure.com/en/Product_RAC2400E.html

 

 

Join The Discussion