Access Control

Proximity Reader PXR-51

อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู แบบควบคุมด้วยบัตรและรหัสผ่าน  ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยงานและสถานที่สำคัญต่างๆ ด้วยระบบ EM Reader ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเพียงแค่ทาบบัตรลงบนตัวเครื่องก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยระดับสูงสุด

 

คุณสมบัติอุปกรณ์

– รองรับการ์ดย่านความถี่ 125 KHz-EM

– รองรับระยะห่างในการอ่านบัตร 6-8 ซม.

– มีฟังก์ชั่นปุ่มกด รองรับการทำงานร่วมกับแผงควบคุม สามารถใช้ได้ทั้งการรูดบัตรผ่าน หรือการใช้งานบัตรร่วมกับการกดปุ่มรหัสผ่าน

– รองรับ Case sensor detection function

– รองรับฟังก์ชั่น Watchdog ช่วยแจ้งเตือนเพื่อป้องกันระบบหยุดทำงาน เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์

 

 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.hundure.com/en/Product_PXR51E.html

 

 

Join The Discussion