News update

IoT Solutions

ผู้นำด้านระบบ IoT Solutions ระดับโลก ที่มุ่งมั่นพัฒนาในการเชื่อมต่อ “โซลูชั่นส์ต่างๆ” กับระบบคลาวด์  โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบการเชื่อมต่อขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงและมุ่งมั่นพัฒนา และลดความซับซ้อนของระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล และการดึงข้อมูลสามารถทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นในระบบ Cloud-intelligence เช่น Smart Agriculture Solutions  , Smart City Solutions , Smart Energy Solutions การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เพื่อรองรับบริการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และนำเสนอระบบการเชื่อมต่อที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับโลก IoT ในอนาคต

 

IoT Solutions

 1. Smart Agriculture Solutions ประกอบด้วย
  – Smart Irrigation 
  คือ ระบบชลประทานอัจฉริยะสำหรับงานด้านเกษตรกรรม ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things และโซลูชั่นที่ชาญฉลาดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการระบบชลประทานแล้ว ยังช่วยทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถมยังช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนแรงงานอีกด้วย
  ตัวอย่างการใช้งาน

  – Reservoirs Level Monitoring  
  คือ การตรวจสอบระดับอ่างเก็บน้ำ ด้วยการเชื่อมต่อตัวบ่งชี้ระดับน้ำแบบดิจิตอลกับ Industrial Cellular Router ผ่าน RS485 สามารถทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อปรับปรุงการวางแผนการจ่ายน้ำและการเตือนล่วงหน้า
  ตัวอย่างการใช้งาน

  –  Digital Farming คือ การบริหารฟาร์มอัจฉริยะที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี LoRa และ Internet of Things เพื่อจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
  ตัวอย่างการใช้งาน
 2. Smart City Solutions ประกอบด้วย
  – Smart Wastewater คือ ระบบการจัดการน้ำเสีย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบค้นหาและระบุตำแหน่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำเสียได้โดยเร็ว และส่งการแจ้งเตือนรายงานแบบเรียลไทม์ไปยังตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และรักษาคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการใช้เทคโนโลยีไร้สาย
  ตัวอย่างการใช้งาน

  – Smart Classroom คือ ระบบการตรวจสอบอากาศสำหรับห้องเรียนที่ชาญฉลาดขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ โดยการระบายอากาศมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในอากาศในพื้นที่ภายในอาคาร

  – Smart Energetic Office Environmental Monitoring คือ ระบบการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ด้วยเครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศในสำนักงาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงานที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณ
  A

 3. Smart Energy Solutions ประกอบด้วย
  – Solar Monitoring คือ ระบบการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นโซลูชันไร้สายขั้นสูงที่ประกอบด้วยเราเตอร์เซลลูลาร์ไร้สาย 3G/4G และแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่ต้องการของการใช้งานในระดับยูทิลิตี้  และสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ โซลูชันการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์
  ตัวอย่างการใช้งาน

  – Smart Lighting คือ ระบบไฟอัจฉริยะ ด้วยโซลูชันระบบแสงสว่างอัจฉริยะของ Milesight ช่วยให้คุณตรวจสอบพลังงาน การปล่อยมลพิษ และสถานะของอุปกรณ์ส่องสว่างในร่มหรือกลางแจ้ง รองรับการควบคุมจากระยะไกลผ่านเทคโนโลยีวิทยุไร้สาย (2.4 GHz & 5 GHz WiFi) เพื่อช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน
  ตัวอย่างการใช้งาน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Milesight และผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมที่ www.mytsolutions.com  หรือ  ติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-5700444

Join The Discussion