Access Control

Hundure 2-4 Door

สุดยอดอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู แบบ 2-4 Door  สำหรับสถานที่ที่มีประตูเข้า-ออกหลายทางตั้งแต่ 2 ถึง 4 ประตู ควบคุมการใช้งานด้วยบัตรและรหัสผ่าน  ช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าออกพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาบุคคลแปลกปลอมเข้ามาก่อเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เหมาะสำหรับกับทุกสถานที่ที่มีประตูเข้าออกได้หลายทางและต้องการความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.hundure.com/m/2000-1586-21578.php?Lang=en

 

 

Join The Discussion