Access Control

Finger Vein Access Controller

สุดยอดอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู แบบควบคุมด้วยการสแกนตรวจสอบลายนิ้วมือ  ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยงานและ   องค์กรสูงสุด เป็นระบบ Access Control แบบ Standalone ควบคุม 1 ประตู  รองรับผู้ถือบัตรได้ถึง 6,000 user  รองรับ  Watchdog Function และระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการงัดแงะหรือทำลายประตู

 

คุณสมบัติ

  • เป็นรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับผู้ใช้งานได้  6,000 คนและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 150,000 เหตุการณ์
  • สามารถตรวจสอบลายนิ้วเมือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และมีเสียงแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้งานด้วย
  • มีความปลอดภัยสูงโดยใช้การเข้ารหัสด้วยรหัสแบบสุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลลักษณะของลายนิ้วมือ
  • รองรับ ID หรือรูปแบบการอ่านบล็อกที่ไม่ซ้ำกันและค่าคีย์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  • รองรับการใช้งานได้ 32 กะทำงาน และไซเรน 32 แบบ สามารถแสดงข้อมูลของกะทำงานปัจจุบันหรือสัญญาณเตือนที่ใช้งาน และสามารถกำหนดวันหยุดได้ 100 รูปแบบต่อปี
  • สามารถกำหนด Blacklist  เพื่อป้องกันการใช้งานบัตรที่สูญหาย
  • รองรับการเชื่อต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง TCP / IP
  • อุปกรณ์สามารถป้องกันการงัดแงะ และส่งสัญญาณเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องได้
  • มีฟังก์ชั่น Watchdog ช่วยให้ระบบปลอดจากการหยุดทำงานของอุปกรณ์

 

โครงสร้างลักษณะการใช้งาน

 

รายละเอียดอุปกรณ์

 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : https://www.hundure.com/en/Product_RAC820FVE.html

 

 

 

Join The Discussion