Category: Parking Solution

YU-I PASS Solution

ครบเครื่องเรื่องลาดจอดรถกับ (YU-I PASS Solution) ระบบบริหารลานจอดรถอัตโนมัติ ที่จะช่วยจัดการและบริหารลานจอดรถของห้างร้าน หรือหน่วยงานสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่มีการนำระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้บริการให้กับลูกค้า ระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง เช่น กล้องวงจรปิด, Ultrasonic Sensor ,เครื่องรับบัตรจอดรถอัตโนมัติ …

ATB Smart Park

ATB Smart Parking เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบแนะนำที่จอดรถที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่จอดรถให้เพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและใช้เวลาในการติดตั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตัวระบบจะช่วยแนะนำข้อมูลยานพาหนะให้แก่ผู้มาใช้บริการสถานที่ในอาคารจอดรถ และที่จอดรถกลางแจ้ง โดยระบบเหมาะกับการใช้งานพวก ศูนย์การค้า โรงแรม ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ สนามบิน โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย   ระบบแนะนำที่จอดรถแบ่งเป็น …