บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจากเป็นบริษัทสาขาของ บริษัท ARTECH Technology design Co,ltd. เพื่อจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า ARTECH ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเป็นผลิดภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร (Security & Communications) อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง Voice Logger ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP Gateway (Voice over IP) และผลิตภณฑ์โทรศัพท์ผ่านมือถือ Mobile Gateway โดยผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านอุปกรณ์ยบันทึกเสียงและอุปกรณ์ประหยัดค่าโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและคู่ค้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร คอนเซ็นเตอร์ โรงพยาบาล และธุระกิจ SME ทั่วไป

  • พ.ศ. 2551     บริษัท ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสื่อสาร(Security & Communication) คืออุปกรณ์เว็ปคอนเฟอร์เรนท์ nConferences เพื่อตอบโจทย์การสื่อสารทั้งภาพและเสียง 2 ทิศทาง สามารถประชุมพร้อมกันได้จำนวนมาก โดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์ทั่วไปแทนการใช้ endpoint ที่มีราคาสูง โดยผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เราสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า
  • พ.ศ. 2553     เพื่อเป็นการตอกย้ำ ในการเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร(Security & Communications) บริษัท จึงเพิ่มผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบความละเอียดสูงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค โดยเราได้เริ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดในตราสินค้า VIVOTEK ที่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนโดยทาง VIVOTEK : BUILT WITH RELIABILITY มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานถึง 3 ปี และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือระบบตู้เช่าสาขาอัจฉริยะสำหรับอพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม และโรงพยาบาล ในตราสินค้า TRANSTEL ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยที่ตู้สาขานั้นให้เสถียรภาพและคุณภาพสูงสุด ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมในการบริหารอพาร์ท และโรงแรมได้เป็นอย่างดี
  • พ.ศ. 2554    บริษัทได้เพื่มผลิตภัณฑ์ ในส่วนของโปรแกรมการจัดการภาพ(Vodeo Management Software) ในตราสินค้า Geovision เพื่อตอบสนองตวามต้องการของลูกค้่าที่ต้องการระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ (Video Content Analytic) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ IPCCTV โดยตัวโปรแกรมยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access Control, ระบบ Point of Sale และระบบ GPS เพื่อระบุตำแหน่งกล้องบน Google Map ได้ โดยระบบสามาร๔นำไปแสดงผลผ่านระบบ Control Center จากส่วนกลางได้ทันที

จากความพยายามในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเป็นการตอกย้ำในการเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร (Security & Communications) โดยมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดีเยี่ยม ให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าภายใต้คำขวัญที่ว่า “Trustworthy Distributor”

 

“PRODUCT”