Month: September 2021

Solutions HOT Set !

Solutions HOT Set ! ครบสุด จัดเต็ม กับชุดอุปกรณ์สำหรับงานตรวจจับ และบันทึกป้ายทะเบียนที่ขายดีที่สุด ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี Image processing ในการวิเคราะห์ตรวจสอบงานด้านจราจร เช่น ตรวจจับวิเคราะห์ป้ายทะเบียน ตรวจจับความเร็วยานพาหนะ และตรวจจับยานพาหนะที่ฝ่าสัญญาณไฟแดง พร้อมระบบแจ้งเตือน …

YU-I PASS Solution

ครบเครื่องเรื่องลาดจอดรถกับ (YU-I PASS Solution) ระบบบริหารลานจอดรถอัตโนมัติ ที่จะช่วยจัดการและบริหารลานจอดรถของห้างร้าน หรือหน่วยงานสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับห้างร้าน หรือหน่วยงานที่มีการนำระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้บริการให้กับลูกค้า ระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง เช่น กล้องวงจรปิด, Ultrasonic Sensor ,เครื่องรับบัตรจอดรถอัตโนมัติ …