Month: June 2021

แม่ฮ่องสอน Smart City

บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการออกแบบระบบ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและ นักท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ “แม่ฮ่องสอน Smart City” อย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ดูแลในส่วนของงานด้านความปลอดภัย / ด้านสิ่งแวดล้อม …

YU-I PASS VISITOR

Oh! สแกนปุ๊บ บันทึกปั๊บ กับ “YU-I PASS VISITOR” อุปกรณ์พกพาสำหรับบันทึกข้อมูลของบุคคลที่มาติดต่อในพื้นที่ อาคาร หรือหน่วยงานบริษัท ตัวเครื่องสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่มาติดต่อ โดยอาศัยชิปการ์ดบนบัตรประชาชน ซึ่งสามารถบันทึกภาพ และมีระบบพิมพ์ สลิปข้อมูลสำคัญของการติดต่อจากตัวเครื่อง และรองรับการบันทึกข้อมูลผ่าน QR-Code …