Month: March 2021

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมระบบ CCTV เกาะสมุย

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมระบบ CCTV เกาะสมุย  ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้อง SAMUI CCTV COMMAND CENTER โดย นางสาว รัชนิตา จันทเจริญ บริษัท ทีโซลูชั่นส์ …

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เกาะสมุย

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เกาะสมุย  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะ ร่วมกับ บริษัท กรุนด์ฟอส จำกัด เดินทางมาเยี่ยมเยียน …