Month: June 2020

Smart pole solution

Smart pole solution (สมาร์ทโพล) ระบบเสาอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและจำเป็นสำหรับอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชน หรือเมืองใหญ่ ที่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค Smart City ด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบ Smart …