Month: November 2019

delta-ups-amplon-family

Delta UPS – ตระกูล Amplon ขนาดแรงดันไฟ 1kVA หรือสูงกว่า ,เป็น UPS แบบเฟสเดียว ผลิตภัณฑ์ UPS เดลต้า ตระกูล  Amplon  เป็นระบบยูพีเอสเฟสเดียว …

Hundure 2-4 Door

สุดยอดอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู แบบ 2-4 Door  สำหรับสถานที่ที่มีประตูเข้า-ออกหลายทางตั้งแต่ 2 ถึง 4 ประตู ควบคุมการใช้งานด้วยบัตรและรหัสผ่าน  ช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าออกพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาบุคคลแปลกปลอมเข้ามาก่อเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เหมาะสำหรับกับทุกสถานที่ที่มีประตูเข้าออกได้หลายทางและต้องการความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน     ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม …

Delta UPS – Agilon Family

Delta UPS – ตระกูล  Agilon ขนาดแรงดันไฟต่ำกว่า 1.5kVA หรือสูงกว่า ,เป็น UPS แบบเฟสเดียว ผลิตภัณฑ์ UPS เดลต้า ตระกูล  Agilon  เป็นระบบยูพีเอสเฟสเดียว …