Month: July 2018

Hospital Solution

โรงพยาบาล ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยแล้ว ยังเป็นสถานที่พักฟื้นหรือรักษาระยะยาวสำหรับผู้ที่มีการเจ็บป่วยรุนแรง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ให้บริการทั้งในส่วนแผนกต่างๆ หรืออาคารที่รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่ขึ้นบุคลากรและผู้มาใช้บริการก็มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน การที่จะตรวจสอบดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีแผนกต่างๆ อีกทั้งอาคารจำนวนมากอีกหลายหลังทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ไม่นับรวมเหตุการณ์ลักขโมย ชิงทรัพย์ หรือแม้นแต่เหตุการณ์รุ่งแรงต่างๆตามที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นภายในเขตโรงพยาบาล ดังนั้นในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้หันมาใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดเขามาเป็นตัวช่วย ซึ่งนอกเหนือ จากจะช่วยสอดส่องความเรียบร้อยของพื้นที่ และดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการช่วยลดปัญหาการชิงทรัพย์ปัญหาความรุ่นแรง และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรแล้ว …

Department Store Solution

ปัจจุบันสถานที่สำหรับจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคและบริโภคสำหรับประชาชนทั่วไป คงจะนึกถึงพวกห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า ใหญ่ๆ ที่รองรับปริมาณผู้คนได้จำนวนมาก พอๆกับสินค้าที่มีให้เลือกสรรแบบครบถ้วนกันทีเดียว เมื่อมีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่แล้วบวกกับผู้มาใช้บริการก็มีจำนวนมากเช่นกัน การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการห้างร้านนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจร้านค้าขนาดใหญ่เพราะนอกเหนือจากช่วยสอดส่องความเรียบร้อยของพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการแล้ว ระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบันยังมีลักษณะและความสามารถในการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้หลากหลายอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น กล้องโดมและกล้องกระบอกแบบติดตั้งภายนอกแบบมุมมองคงที่  โดยตัวกล้องที่มีการออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการมุมมองภาพที่กว้างมากกว่า 100 องศา …

Retail Solution

หากจะพูดถึงธุรกิจค้าปลีกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคโดยตรง เพราะถือว่าเป็นผู้ค้าคนสุดท้ายที่นำเสนอสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภคในปัจจุบัน การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการร้านค้านั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญสำหรับธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน เพราะนอกเหนือจากช่วยสอดส่องความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในแล้ว ระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบันยังมีลักษณะและความสามารถในการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น   กล้องโดมขนาดเล็ก ที่มีการออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสวยงามอุปกรณ์ไม่ใหญ่เทอะทะจนดูแล้วรกหูรกตาจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความสามารถในด้านความคมชัดของภาพ หรือสามารถบันทึกเสียงเหตุการณ์ในพื้นที่ได้เป็นต้น กล้องทรงกระบอกขนาดเล็กแบบติดตั้งคงที่ ซึ่งมีการออกแบบมาให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อเหมาะสมกับพื้นที่และเน้นความสวยงาม …

ระบบแจ้งเตือนกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชั่น line ยอดฮิต (line Notify)

หากจะพูดถึงแอปพลิเคชั่น line น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักโปแกรมแชทยอดฮิตตัวนี้ ที่มีผู้ใช้บริการทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเราจะใช้โปรแกรมยอดฮิตนี้เพื่อการสนทนา ส่งข้อความ รูปภาพ หรือแม้แต่ไฟล์เอกสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ใช้งานโปแกรม line เพื่อทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ใช้ในการแจ้งเตือนเหตุการณ์จากระบบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งใช้งานกันอยู่ตามบ้านเรือน หรือที่ทำงาน …