Your Speed Sign คือระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานตรวจวัดความเร็วยานพาหนะชนิดเรดาร์ พร้อมบอกสถานะตัวเลขความเร็วของยานพาหนะ ณ ขณะนั้น พร้อมแสดง Icon แจ้งเตือนแบบต่างๆ  เช่น Icon รูปหน้ายิ้ม หน้าบึ้ง หรือข้อความแจ้งเตือน ช้าๆ ,ระวัง , Slow ,Danger เป็นต้น

ป้ายแจ้งเตือนความเร็ว แบ่งเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆ อยู่ 2 ส่วนคือ

 1. อุปกรณ์ป้ายแจ้งเตือนความเร็ว พร้อมชุดเรดาร์ตรวจวัดความเร็ว
 2. อุปกรณ์แหล่งจ่ายพลังงาน แผงโซล่าเซลส์และตู้ควบคุมพร้อมแบตเตอรี่

คุณสมบัติการใช้งาน

 • สติกเกอร์ เป็นของ 3 M แท้ทุกตัว และผ่าน มอก. 606-2549 การทดสอบทดสอบสะท้อนแสง
 • หลอด LED ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และหลอดมีอายุ 100,000 ชั่วโมง มุม 30 องศา ความสว่างสูง เป็นหลอดที่ใช้งานทางด้านจราจรโดยเฉพาะ
 • ป้ายไฟผลิตจาก Poly จริง ไม่แตกไม่ซีด ตลอดอายุการใช้งานและ ทนความร้อนและ UV
 • อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วยานพาหนะชนิดเรดาร์ Microwave K-band ความถี่ 24.125 GHzและวัดความเร็วได้ตั้งแต่ 1 ถึง 200 Km/hr +- 1Km/hr อย่างถูกต้อง
 • ด้วยการออกแบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูงควบคุมการทํางาน สามารถกําหนดการแสดงผลมากกว่า 10 รูปแบบ เช่น ความเร็วไม่เกิน 50% ของป้ายที่กําหนด ไม่แสดงผลใดๆ และหากยานพาหนะมีความเร็ว ระหว่าง 50% แต่ไม่เกินความเร็วที่ป้ายกําหนด ให้แสดงความเร็วจริงตอนนั้นๆ และหากรถมีความเร็วเกิน 50-130%(ปรับได้ตามต้องการ)ป้ายจะแสดงความเร็วจริงแต่กระพริบ(ปรับวิธีกระพริบได้) และถ้าความเร็ว เกิน 100-200% ปรับให้แสดงสัญลักษณ์เตือนเฉพาะตามผู้ใช้กําหนด เป็นต้น (สามารถตั้งการทํางานอื่นๆ ได้อีกนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
 • การตั้งค่าต่างๆ สามาราถทําได้ง่ายมาก จากตัวเครื่อง และมีหน้าจอ LCD 20*4 แสดงผลการตั้งการทํางาน(Update เป็นจอ กราฟฟิคได้) โดยทุกหน้าที่ สามารถตั้งได้ที่ตัวป้าย โดยสามารถกดคีย์ควมคุมการทํางานได้ทันที และตั้งการทํางานได้ทุกหน้าที่ เพื่อความสะดวกในการทํางาน
 • มีระบบ ปรับความสว่างให้เหมาะสมทั้งกลางวันและกลางคืน อัตโนมัติ ทําให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาแม้จะติดตั้งย้อนแสงแสง และตอนกลางคืนก็จะไม่สว่างเกินไปจนทําให้มองไม่เห็นถนนได้ชัดเจน
 • มีระบบเสียง แจ้งและอธิบายเป็นภาษาไทย ทั้งบอกเมนูการตั้งการทํางาน บอกความเร็วรถในขณะนั้น สามารถสั่งปิดเสียงได้ ถ้าต้องการ
 • ในกรณีที่เป็นติดตั้งเป็นระบบโซล่าเซลส์ในการจ่ายไฟ เครื่องสามารถแสดง พลังงานที่ประจุ และระดับพลังงานแบตเตอรี่ และสามารถปรับพลังงานให้เหมาะสมและใช้งานได้ยาวนาน 3 วันแม้ไม่เจอแสงแดดเลย

จุดเด่นของระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็ว  (Your Speed Sign)

 • ระบบถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้ หลายรูปแบบ เช่น กล้องบันทึกภาพ กล้องวีดีโอ เครื่องเก็บข้อมูลความเร็ว เครื่องวิเคราะห์ ปริมาณการจราจร หรือใช้ทํางานร่วมกับ สี่แยกสัญญาณไฟจราจรได้ เพื่อใช้ในการปล่อยสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสม

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่  062-3656463 , Sale Contact 097-246-1463