ระบบตรวจจับรถฝ่าไฟแดง (Red Light Enforcement) คือ ระบบที่ทำการตรวจสอบรถที่กระทำผิดกฎจราจร โดยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยระบบจะทำการตรวจสอบรถจากภาพวิดีโอที่ได้จากกล้องความละเอียดสูง IP Camera ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขของการกระทำผิดกฎจราจร เมื่อมีรถคันใดเข้าสู่เงื่อนไขการกระทำผิด ระบบจะทำการบันทึกภาพรถคันดังกล่าวไว้ 4 ภาพ คือ ภาพก่อนกระทำผิด ภาพระหว่างกระทำผิด ภาพหลังกระทำผิด และภาพรถที่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน รวมทั้งคลิปภาพรถขณะกระทำผิดกฎสัญญาณไฟจราจรฝ่าไฟแดง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการกระทำผิด

 

คุณสมบัติของระบบ (Software)
 • ระบบสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรได้
 • ระบบสามรถตรวจจับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ได้
 • ระบบสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้
 • ระบบสามารถแยกประเภทยานพาหนะได้
 • ระบบสามารถคำนวณความเร็วของยานพาหนะได้จากอัตราการเคลื่อนที่ในภาพ
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพ เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
 • มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
 • รองรับการอ่านป้ายทะเบียนภาษา ไทย ลาว อังกฤษ
 • รองรับฐานข้อมูล SQL ,MySQL ,Oracle
 • ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ เช่น แผ่นที่,report ต่างๆ

 

ประเภทของกล้องที่ใช้งานมี 2 ประเภทคือ
 • กล้องสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ
  (** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนเลนถนนที่ต้องการตรวจจับ)
 • กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) มีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP เป็นกล้องแบบ Low Light (** จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

 

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ
 • มีควาละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกล้อง Overview ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3MP หรือดีกว่า
 • กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm
 • มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
 • มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
 • กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

 

อุปกรณ์ติดตั้ง
 • กล้องสำหรับวิเคราะห์ตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) และ Housing
 • กรณีเป็นกล้องจับป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ และ Housing
 • ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะนำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or better  หรือ  Windows 10 professional or better
 • เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
 • อุปกรณ์ Network Switch
 • ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
 • อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

 

ลักษณะการติดตั้ง
 • เสาสำหรับติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR และกล้อง Overview มีความสูง 5-6 เมตร สำหรับตรวจจับวัตถุในระยะ 12-15 เมตร
 • มุมกล้องสำหรับตรวจจับประมาณลักษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน
 • ในมุมสำหรับจับป้ายทะเบียนจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

 

ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบ
 • กล้อง Network Camera ที่ใช้ควรเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง
 • กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับงานจับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะจะช่วยทำให้การทำงานของระบบถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  ตัวอย่าง กล้องที่ออกแบบมาสำหรับจับป้ายทะเบียนรถยนต์

 • เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์
 • มุมมองและตำแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
 • บริเวณที่ยึดจับกล้องต้องไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้
 • ป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150-300 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
 • กรณีต้องการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายแบบกราฟฟิก ให้ตั้งกล้องจับภาพเป็นแบบ Night Mode เพื่อให้สามารถจับภาพป้ายได้ชนิดดังกล่าวได้
 • ในพื้นที่ติดตั้งกล้องจับป้ายทะเบียน และกล้อง Overview จะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพราะจะมีผลต่อความถูกต้องและแม่นยำของระบบ
 • สัญญาณไฟจราจรที่จุดติดตั้ง จะต้องสามารถใช้งานได้ และทำงานได้ถูกต้องตามปกติ เพราะจะมีผลต่อการทำงานของระบบ
 • ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชำรุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากที่กรมขนส่งทางบกกำหนด อาจมีผลทำให้ความถูกต้องของข้อมูลลดลง

** กรมขนส่งกำหนดให้งป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส
อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา

 

 

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

 

ราคาระบบตรวจจับรถฝ่าไฟแดง (Red Light Enforcement System)
 • ราคาโปรแกรมจับรถฝ่าไฟแดง : ราคาXXXXX บาท
  โครงสร้างของราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

จุดเด่นของระบบตรวจจับรถฝ่าไฟแดง (Red Light Enforcement System)
 • โปแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP
  • สามารถ แจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอื่นๆ

 

 

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อ Present โปรแกรมได้ที่ 02-579-0444