Event

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมระบบ CCTV เกาะสมุย

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมระบบ CCTV เกาะสมุย  ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้อง SAMUI CCTV COMMAND CENTER โดย นางสาว รัชนิตา จันทเจริญ บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้บรรยายระบบ CCTV ที่มีระบบไฟส่องสว่างควบคู่ สำหรับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Join The Discussion