Event

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เกาะสมุย

บรรยากาศภายในกิจกรรม งานต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เกาะสมุย  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะ ร่วมกับ บริษัท กรุนด์ฟอส จำกัด เดินทางมาเยี่ยมเยียน ลงพื้นที่เตรียมเชื่อมโยงการค้าการลงทุน โดยมี นายพนม วิไลรัตน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ MR. Jon Thorgaard (ยอน ทอร์การ์ด) เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุมมุกสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีปลัดเทศบาลกล่าวต้อนรับ พร้อมฉายวีดีทัศน์แนะนำเกาะสมุย พร้อมมอบของที่ระลึก จากนั้นได้เยี่ยมชมห้อง SAMUI CCTV COMMAND CENTER โดย นางสาว รัชนิตา จันทเจริญ บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้บรรยายระบบ CCTV ที่มีระบบไฟส่องสว่างควบคู่ สำหรับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการค้า 400 ปี ระหว่างไทย – เดนมาร์ก ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน เกาะสมุย

Join The Discussion