Event

งานต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เกาะสมุย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะ ร่วมกับ บริษัท กรุนด์ฟอส จำกัด เดินทางมาเยี่ยมเยียน ลงพื้นที่เตรียมเชื่อมโยงการค้าการลงทุน โดยมี นายพนม วิไลรัตน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ MR. Jon Thorgaard (ยอน ทอร์การ์ด) เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุมมุกสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีปลัดเทศบาลกล่าวต้อนรับ พร้อมฉายวีดีทัศน์แนะนำเกาะสมุย พร้อมมอบของที่ระลึก จากนั้นได้เยี่ยมชมห้อง SAMUI CCTV COMMAND CENTER โดย นางสาว รัชนิตา จันทเจริญ บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้บรรยายระบบ CCTV ที่มีระบบไฟส่องสว่างควบคู่ สำหรับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการค้า 400 ปี ระหว่างไทย – เดนมาร์ก ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน เกาะสมุย

และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเฉวง ตำบลบ่อผุด และเยี่ยมชมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีความสวยงามเป็นลำดับต้นๆของเกาะสมุย สำหรับการเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานของเอกอัครราชทูตเดนมาร์ค ประจำประเทศไทย และคณะ ในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรี พบปะ แลกเปลี่ยนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครเกาะสมุยทั้งผู้อยู่อาศัยประจำและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

 

Join The Discussion